Sfantul Nectarie impreuna cu Maica Domnului si Domnul Dumnezeu


Icoane
Cărţi

Învăţături
Diverse

Icoane Ortodoxe


    


    Icoana Zilei

  

 

 

 

 

 

 


Manastirea Eghina,Grecia

 

 

      ACATISTUL Sfântului Mercurie

Sfantul Mercurie

( 25 NOIEMBRIE)

Rugaciunile incepatoare:

     In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

     Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

     Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.

      Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
      Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

      Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

      Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfantului Mercurie

  Nevoinţele muceniciei răbdându-le ca un ostaş nebiruit ai statut înaintea împăratului celui nemuritor, Mare Mucenice Mercurie, unde împreună cu cetele patimitorilor luând îndrazneala, grăbeşte cu rugăciunile tale spre ajutorul celor ce cu credinţă cinstesc pomenirea ta.

Condacul Sfantului Mercurie

  Astăzi prăznuim credincioşii cu cântări într-un glas toată întrarmarea cea sfinţită a lui Mercurie. Îngerii cu veselie împreună binevoiesc, mucenicii acum se bucură cu veselie. Pentru aceasta s-a arătat slava şi lauda mucenicilor.


Apoi se zic Condacele si Icoasele:

Condacul 1

  Cel ce ai fost prin înger chemat să mărturiseşti pe Hristos, cel ce te-a întărit pe tine şi cu sabie dumnezeiască te-a dăruit, prinos de laudă aducem ţie, cel ce eşti apărător nebiruit creştinătăţii şi mie celui păcătos; pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!

Icosul 1

  Ca un pom lângă izvor, care rodul său şi-l dă la vremea sa, a fost viaţa ta, plăcutule al lui Dumnezeu Mercurie; căci din rădăcină creştină răsărind, ai dat Domnului tău rod însutit, pentru care auzi:

Bucură-te, înfruntătorul lui Decius;
Bucură-te, cel ce nu te-ai spăimântat de poruncile păgâneşti;
Bucură-te, cel dăruit de Dumnezeu cu sabie îngerească;
Bucură-te, ostaş îngeresc neînfricat al lui Hristos;
Bucură-te, podoabă nestemată din sceptrul Domnului;
Bucură-te, învrednicitule de chemarea îngerească;
Bucură-te, biruitorule al dracilor şi doritorul vieţii îngereşti;
Bucură-te, sabia creştinătăţii, apărătorul bisericii şi surpatorul lui Iulian paravatul;
Bucură-te, sluga lui Hristos şi plăcutul Maicii Sale;
Bucură-te, izvorâtor de mireasmă dumnezeiască a sfinţeniei;
Bucură-te, binecuvântare şi tămăduire a celor ce se roagă ţie;
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!


Condacul 2

  Vrând sa prade creştinătatea, urâtorul sufletelor pornitu-i-a pe Decius şi Valerian, cât şi pe barbari spre prigonirea creştinilor, creştin fiind şi tu, dar le-ai scăpat din mâni ca o pasăre din laţ fiindcă erai dăruit cu sabie dumnezeiască cu care i-ai tăiat pe vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2


  Sârguitu-te-ai pentru apărarea ţării a tăia cât mai mulţi duşmani, creştin fiind în ascuns, încât Decius s-a minunat de vitejia şi înţelepciunea ta şi te-a pus mai mare peste toate oştile sale, dar el nu ştia că prin tine se arată biruitoare creştinătatea, care te cinsteşte zicând:

Bucură-te, ostaşul cel iubit al lui Hristos;
Bucură-te, vorbitorule cu îngerii;
Bucură-te, voievodul lui Decius şi economul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că venind de la Roma, sfetnic de taină ai ajuns;
Bucură-te, sămânţă buna salvată de îngerul lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai ascultat de înger şi de sfatul părintelui tău Gordian;
Bucură-te, mlădiţă viei lui Hristos;
Bucură-te, împlinitorul legii creştineşti;
Bucură-te, cel ce ai dorit să ostăşeşti Împăratului ceresc;
Bucură-te, cel dăruit cu daruri dumnezeieşti;
Bucură-te iubitorul podoabei bisericii;
Bucură-te, slugă ce ai înmulţit talantul dat ţie de Stăpânul Ceresc;
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!


Condacul 3

  Tânguirea a cuprins sufletul tău văzând ca ai uitat să mulţumeşti lui Dumnezeu şi că îngerul te-a mustrat pentru aceasta, iar tu te vedeai ca o ramură uscată dintr-un pom verde, însă curând te-ai răsădit udând cu sânge şi cu lacrimi pomul sufletului tău ca să poţi cânta cu îngerii: Aliluia!

Icosul 3

  Văzând Decius bărbăţia şi întelegerea cea cu pricepere, luatu-te-a sfetnic ales, iar tu, de Dumnezeu dorind, te sârguiai a-i aduce Lui jertfă nesângeroasă de mulţumire precum odinioară proorocul Daniel, iar noi te cinstim cântând:


Bucură-te, noule Daniile;
Bucură-te, de Dumnezeu luminatule şi ocrotitorul ostaşilor;
Bucură-te apărătorul celor din războaie;
Bucură-te folositorul creştinilor şi izbăvitorul de războaie;
Bucură-te, frumoasă tinereţe cu minte bătrânească;
Bucură-te, înfruntătorul idolilor păgâneşti;
Bucură-te, mucenicul, ucenicul şi sluga lui Hristos;
Bucură-te, coarda verde cu rod copt din grădina cerească;
Bucură-te, cel ce ai biruit meşteşugirea drăcească şi înşelăciunea lumească;
Bucură-te, viteazul mărturisitor al credinţei creştine;
Bucură-te, că nu te-ai ruşinat de goliciunea trupului ca şi în rai, Adam;
Bucură-te, cel îmbrăcat cu haina smereniei lui Hristos;
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!


Condacul 4

  Cine va putea spune răbdarea ta, sfinte, când zavistnicii tăi s-au năpustit asupra ta pentru că nu te închinai idolilor, cu gând să te doboare din cinstea ce-o aveai de la împăratul pământesc si tu râdeai de ei pentru c-o aveai pe cea cerească de la Cel Veşnic Căruia îi cântai: Aliluia!

Icosul 4

  Ca într-o cămară împărătească stăteai în închisoare rugându-te Împăratului Ceresc când îngerul lui Dumnezeu iar ţi s-a arătat şi te-a îmbărbătat, preafrumosule mucenic, iar noi îţi cântăm cu îngerul:

Bucură-te, cel întărit de înger să îndrăzneşti către Hristos şi să nu te temi a-L mărturisi înaintea necredincioşilor;
Bucură-te, vorbitorule cu îngerii şi întăritule de ei în tot necazul;
Bucură-te, că ai câştigat îndrăzneală a te ruga Domnului pentru noi;
Bucură-te, purtătorul Crucii şi al patimilor lui Hristos;
Bucură-te, cel ce dorind să pătimeşti pentru El ai fost osândit pe nedrept;
Bucură-te, cel ce ai primit bătăi şi moarte pentru credinţa ta;
Bucură-te, cel ce porţi numele inimii şi ai parte cu îngerii;
Bucură-te, binecuvântarea celor ce se luptă pentru dreptate;
Bucură-te, bucuria şi biruinţa celor ce sunt ispitiţi pentru credinţă;
Bucură-te, văzătorule de cele cereşti şi mare tăinuitor;
Bucură-te, sprijinitorul, veselia şi biruinţa ostaşilor;
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!


Condacul 5

  Tăinuitorule de cele cereşti şi vorbitorule cu îngerii, roagă-te Celui iubit al tău, Hristos, Împăratul Ceresc, să ne ajute a ne lepăda de cele pieritoare şi a le alege pe cele veşnice ca să ajungem şi noi in cetatea îngerească şi să cântăm împreună: Aliluia!

Icosul 5

  Cel ce te-a ales pe tine ştia bărbăţia cu care aveai să-l mărturiseşti şi să lepezi toate cinstirile lumeşti spre câştigarea ostăşiei cereşti şi te-a dat nouă rugător, apărător şi luptător în toate greutăţile vieţii noastre, iar noi cu mulţumire îţi cântăm:

Bucură-te, fiul lui Gordian şi mlădiţă de creştin;
Bucură-te, lauda şi mărirea sciţilor şi romanilor;
Bucură-te, odraslă de ostaş creştin şi suliţa duhului;
Bucură-te, cel ce ai ostăşit ca şi el în oastea martirilor;
Bucură-te, înger pământesc şi om ceresc;
Bucură-te, cetăţeanul Ierusalimului ceresc;
Bucură-te, sfeşnicul cel de aur din Biserica Domnului;
Bucură-te, maestrul sfatului şi înţelepciunea adevăratei biruinţe;
Bucură-te, că ai călătorit spre ceruri precum magii spre ieslea unde s-a născut Hristos;
Bucură-te, sprijinitorul, veselia şi biruinţa ostaşilor;
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!


Condacul 6

  Făcătorul îngerilor şi Domnul Puterilor datu-ţi-a daruri îndestulate, binecuvântate tinere, căci tiranul şi vrăjmaşul sufletului tău se minuna de frumuseţea şi bărbăţia ta, necunoscând lucrarea Duhului Sfânt ce se măiestrea în tine, dar văzându-te neplecat ti-a hotărât munci înfricoşate pentru că nu ştia să cânte cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

  Ca un vultur te-ai întraripat cu dumnezeiescul dor şi, căutând spre Cel dorit sufletului tău, te-ai ingrădit cu platoşa dreptăţii şi pavaza dreptăţii - credinţei spre muncile pregătite ţie; dă-ne şi nouă răbdarea ta, sfinte, în ispitele ce ne înconjoară ca să ne izbăvim sufletele din mâna celui rău şi să-ţi mulţumim zicându-ţi aşa:

Bucură-te, întraripatule ostaş cântător cu îngerii;
Bucură-te, cel ce ai fost spânzurat gol între patru furci;
Bucură-te, că îngerii ţi-au ajutat şi te-au întărit;
Bucură-te, că nu te-ai împuţinat cu sufletul, având pilda celor patrusprezecemii de prunci ucişi de Irod;
Bucură-te, că steaua magilor de la Răsărit strălucea în inima şi cugetul tău, umplându-te de bucurie;
Bucură-te, magul oştilor romani şi păstorul duhovnicesc al ostaşilor;
Bucură-te, însuliţatule de săbii şi cuţite şi mai vârtos de dragostea cerească;
Bucură-te, solul dumnezeiesc al vieţuirii creştineşti tuturor păgânilor;
Bucură-te, că faţa ta lumină Dumnezeiasca Lumina, cea dătătoare de viaţă;
Bucură-te, slujitorul desfătării celei sfinte;
Bucură-te, că toţi se minunau de strălucirea chipului tău;
Bucură-te răsărit de soare în noaptea necredinţei;
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!


Condacul 7

  Mai mult mort decât viu mulţumeai lui Hristos pentru răbdarea ce ţi-a dat când îngerul ceresc ţi-a trimis pacea lui pentru buna pătimirea ta, iar tu gândeai la îngerii cu flori de măr ce au cântat pruncului dumnezeiesc şi au adus oamenilor vestea întrupării Lui, ca să cânte cu toţi pe pământ precum în cer cântarea: Aliluia!

Icosul 7

  Ca un pârău curgea sângele tău cel curat şi stingea para focului iar tu te rugai lui Hristos ca un prunc fără răutate, gândind la Rahil ce-şi plângea pruncii şi nu voia să se mângâie că nu mai sunt, de aceea te rugăm mucenice să fii mângâiere celor îndureraţi şi împovăraţi de greutăţile vieţii ce-şi duc crucea cu bărbăţie si cu multă evlavie îi cântă:


Bucură-te, noule Abel şi afierositul sângelui tău pe altarul muceniciei;
Bucură-te, inimă de foc ce arzi gândurile spurcate;
Bucură-te, cel ce în Iordanul sângelui tău l-ai înecat pe Veliar;
Bucură-te, că rupându-ţi picioarele, mai vârtos alergai spre dobândirea celor cereşti;
Bucură-te, că toţi prietenii te-au părăsit pentru că erai prieten cu cerul;
Bucură-te, cel aruncat în temniţă ca într-un mormânt şi înviat cu drepţii în ziua cea de apoi;
Bucură-te, că îngerul ceresc iar te-a cercetat şi ţi-a strigat:
Bucură-te, dau ţie, iubitule şi "Pace ţie, bunule pătimitor";
Bucură-te, că ţi-a tămăduit toate rănile trupului tău;
Bucură-te, cel tămăduit fără vrăjitorie şi ruşinătorul păgânilor;
Bucură-te, că spre noi munci ai fost dat pentru credinţa ta;
Bucură-te, că nu te-ai temut de cei ce ucid trupul dar sufletul nu;
Bucură-te, că nu ai slujit la doi domni, ci doar Împăratului Ceresc;
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!


Condacul 8

  Cel ce face pe îngerii Săi duhuri şi slugile sale pară de foc, te-a făcut şi pe tine asemenea lor, iar aceia n-au cunoscut, muncindu-te pe tine, însă noi, cunoscându-l, îndrăznim a cere grabnic ajutor în ispitele ce ne strâmtorează şi patimile care ard în sufletele noastre ca să putem şi noi, curăţindu-ne, a cânta cu tine şi cu îngerii: Aliluia!

Icosul 8

  Fericit eşti, sfinte, că te-a învrednicit Dumnezeu ca să-L mărturiseşti, pe Decius să-l biruieşti, pe diavoli să-i ruşinezi şi toată lumea s-o luminezi cu sfânta pătimirea ta şi viaţa ta curată şi cu credinţa învierii în ziua judecăţii, când toţi ne vom lua răsplata după faptele ce le-am făcut, iar noi cu smerenie cădem către tine să fii nouă mijlocitor la Cel mărturisit de tine, că El ni te-a dat nouă şi pentru aceasta îţi cântăm aşa:

Bucură-te, ca Decius a cunoscut că slujeşti Dumnezeului Celui Viu, dar n-a crezut Lui;
Bucură-te, că precum acela la fel şi noi, una zicem şi alta facem;
Bucură-te, ca cel ce, cunoscând viclenia diavolului, ai primit darul discernării duhurilor;
Bucură-te, că ai crezut cu tărie că vei învia cu Hristos dacă vei muri pentru dreapta credinţă;
Bucură-te, cel ce, bătându-ţi-se trupul ai bătut taberele drăceşti;
Bucură-te, că fiind ars cu foc ai ars cu smerenia şi dragostea pe cel ce a înşelat pe Eva oarecând;
Bucură-te, cel cu dragoste de heruvimi şi înţelepciune de serafim;
Bucură-te, cel ce eşti stăpân peste patimi şi domn peste trup;
Bucură-te, cel cu dragoste, ascultare şi înţelepciune;
Bucură-te, începătorul cel bun pe drumul ce duce spre Împărăţia cerească;
Bucură-te, jertfitor şi jertfă pe altarul dragostei celei sfinte;
Bucură-te, tăcerea şi convieţuirea inimii lui Hristos;
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!


Condacul 9

  Îngerii şi oameni nu pot descrie răbdarea ta, sfinte, în cumplitele munci ce ai suferit, însă tu, mucenice, pururi aveai gândul la picioarele Crucii lui Hristos, de unde luai tărie, răbdare şi mângâiere; Crucea Sfântă îţi era armă şi scară către cer, vistierie nesecată a tuturor ce pururea se închină şi îi cântă: Aliluia!

Icosul 9

  Răbdarea ta i-a uimit pe toţi, că nu ştiau dragostea care te răcorea în muncile ce le pătimeai, nici pe îngerii din juru-ţi nu-i vedeau iar inimile lor nu saltau bătând pentru Dumnezeu Cel Viu, Căruia tu te închinai pentru că nu ştiau să-ţi mulţumească că le luminai credinţa cea vie, însă noi bucurându-ne îţi vestim unele ca acestea:

Bucură-te, credinţă şi faptă nepătată cu care te-ai suit la cer;
Bucură-te, că prin rugăciune şi smerenie erai ca un pustnic în inima ta;
Bucură-te, neguţătorul celor cereşti şi economul credincios;
Bucură-te, cel cu piept de diamant şi vistiernicul tainelor lui Hristos;
Bucură-te, cel ars cu foc şi bătut cu bice de aramă;
Bucură-te, cel sfinţit prin dragostea de Dumnezeu;
Bucură-te, buna mireasmă a celor ce se nevoiesc în smerenie şi tăcere;
Bucură-te, cel dăruit cu darul suferinţei pentru statornica ta inimă;
Bucură-te, doritorul mântuirii tuturor oamenilor;
Bucură-te, că te rugai pentru cei ce te chinuiau pe tine;
Bucură-te, cel ce n-ai răsplatit răului cu rău;
Bucură-te, cel ce te pregăteai cu bucurie pentru mântuirea sufletului tău;
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!


Condacul 10

  Cu ce cântări de laudă te vom cânta, mucenice, căci gura ta n-a oftat nici n-a suspinat, ci ca un miel de bună voie aducându-te jertfă lui Hristos, te-ai învrednicit darurilor Lui dumnezeieşti si Împărăţiei celei cereşti, iar pe cei ce vin cu dragoste la cinstita ta pomenire îi înveţi să cânte: Aliluia!

Icosul 10


  Să trâmbiţăm cu cântări dumnezeieşti, să saltăm în cele de praznic, că mucenicul Mercurie se desfătează în chinurile cumplite pe care nu le simte şi care îi sunt mai dulci decât mierea şi fagurul, iar moartea îi este mireasma frumoasă cu care se logodeşte prin munci, iar noi şi îngerii îi suntem nuntaşi care îi cântă:


Bucură-te, cel nestricat cu sufletul în veci şi cu trupul împodobit cu muncile precum o haină;
Bucură-te, că ai fost spânzurat cu capul în jos cu piatra de grumazi;
Bucură-te, cel ce ai fost bătut cu bice de aramă;
Bucură-te, că nu ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirea ta;
Bucură-te, cel mai vârtos ai mulţumit pentru că te-a învrednicit a pătimi pentru Dânsul şi numele Lui Cel Sfânt;
Bucură-te, că nu te-au biruit nici cu aceste munci, ci mai vârtos te bucurai;
Bucură-te, că nemaiavând cu ce te munci au poruncit tăierea prin sabie;
Bucură-te, cel ce mergi în Capadokia să-ţi laşi trupul multpătimitor;
Bucură-te, că ai fost legat pe un dobitoc şi dus călare;
Bucură-te, că asemenea stăpânului tău ţi-ai dus crucea până la capăt;
Bucură-te, cel ce ai însemnat prin aceasta intrarea în Ierusalimul ceresc;
Bucură-te, că ai căzut sub povara crucii dar ai rămas nebiruit de vrajmaşii văzuţi şi nevăzuţi;
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenic Mercurie!


Condacul 11

  În drum spre Capadokia ostaşii au oprit în Cesareea, iar acolo, iubitule şi frumosule mucenice, ţi S-a arătat Hristos cu glas minunat chemându-te la Sine, în cămările cereşti, făgăduindu-ţi veşnica odihnă şi cununa biruinţei, iar tu I-ai mulţumit cântandu-I: Aliluia!

Icosul 11

  Supusu-ţi-ai sufletul lui Hristos dorind blagoslovenia Lui, datu-ţi-ai toată dragostea, ascultarea şi înţelepciunea, zburat-ai spre ceruri având drept aripi pacea cu smerita cugetare, încă şi curăţenia cu dreapta socoteală, iar noi, auzind cum răsplăteşte Cel de Sus pe cei ce-L caută cu sinceritate, împreună cu cetele cele de sus cântăm:

Bucură-te, că Hristos te-a odihnit în sânurile părinteşti;
Bucură-te, că alegerea ai săvârşit şi credinţa ai păzit;
Bucură-te, că ţi s-a tăiat capul cu sabia în Cesareea Capodokiei;
Bucură-te, că aici ţi s-a rânduit să ia sfârşit Golgota vieţii tale;
Bucură-te că le-ai spus ostaşilor a se opri şi să facă cele poruncite;
Bucură-te, că le-ai făgăduit pocăinţă şi darul lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai izvorât din trupul tău mireasmă de mir şi tămâie;
Bucură-te, că pentru această minune ce s-a făcut prin tine, mulţi au crezut în Hristos;
Bucură-te, că sfântul tău trup a fost pus la loc de cinste;
Bucură-te, prin care ni se dau tămăduiri sufleteşti şi trupeşti de atunci şi până astăzi;
Bucură-te, cel ce întotdeauna ţi-ai apărat cetatea de vrajmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi;
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!


Condacul 12

  Văzând cei din Cesareea multele minuni ce se făceau prin sfintele tale moaşte, ţi-au zidit biserica iar sfânta icoana ta a fost pusă lângă icoana Stăpânei noastre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe care o iubeai, iar credincioşii de-atunci şi până azi împreună şi cu mine păcătosul, cântăm Celui ce te-a proslăvit pe tine: Aliluia!

Icosul 12

  Cel ce a zidit vremurile şi a zidit Biserica, a lucrat multe minuni prin sfintele tale moaşte dar şi prin icoana ta, căci, împărăţind Iulian paravatul în Roma, după o perioadă de bună pace pentru biserica creştinească, s-a ridicat ca un apostat să surpe creştinătatea dar pronia dumnezeiască l-a ruşinat prin tine, sfinte mucenice, drept aceea auzi de la cei izbăviţi de tine şi acum de la noi, acestea:

Bucură-te, că Sfântul Ierarh Vasile cel Mare s-a rugat Maicii Domnului să-l surpe pe paravat;
Bucură-te, că sfântul arhiepiscop s-a minunat văzând icoana ta fără inchipuirea sfântului tău chip;
Bucură-te, că la puţin timp ai reapărut cu suliţa însângerată;
Bucură-te, că într-adevăr, undeva, pe câmpul de luptă, paravatul murea însuliţat de un ostaş necunoscut;
Bucură-te, că paravatul a aruncat cu sânge spre cer nepocăindu-se şi zicând "Ai biruit Galileene!";
Bucură-te, că toate acestea i-au fost descoperite sfântului ierarh care a mulţumit Maicii lui Dumnezeu şi ţie, mucenice Mercurie;
Bucură-te, că nimeni din războinici nu te-a cunoscut, căci îndată te-ai făcut nevăzut;
Bucură-te, prin care s-a apărat şi se apără creştinătatea;
Bucură-te, grabnicule ajutător al tuturor ostaşilor şi credincioşilor;
Bucură-te, că ai făcut, faci şi vei face minuni, ajutându-i pe toţi cei asupriţi şi nedreptăţiţi;
Bucură-te, prin care Maica Domnului aduce credincioşilor bucurie, şi mie, celui ce cu dragoste prăznuiesc pomenirea ta;
Bucură-te, prin care Dumnezeu readuce pacea şi armonia înţelegerii între oameni şi apără creştinătatea;
Bucură-te, bunule pătimitor Mare Mucenice Mercurie!


Condacul 13

  O, sfinte Mare Mucenice Mercurie, alesule ostaş al lui Hristos, împreună cu oştile cereşti auzi şi această nevrednică rugăciune a celor ce sunt în nevoi şi vino precum odinioară în ajutorul nostru, apărându-ne de vrajmaşii văzuţi şi nevăzuţi, învrednicindu-ne de Împărăţia cerurilor, ca să putem împreună cu tine şi cu oştile cereşti a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
(Acest Condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarasi Icosul 1  Ca un pom lângă izvor, care rodul său şi-l dă la vremea sa, a fost viaţa ta, ...) si Condacul 1 ( Cel ce ai fost prin înger chemat să mărturiseşti pe Hristos, cel ce te-a întărit pe tine, ...).


Apoi se zice aceasta rugaciune:

                                           RUGACIUNE

  Mulţumim ţie, Sfinte Mare Mucenice Mercurie, pentru binefacerile ce le revarsă prin tine Dumnezeu şi Preasfânta Maica Sa. Nu suntem vrednici, ci mai vârtos cel care ţi-a alcătuit aceste stihuri - eu, ticălosul, să privim sfânta icoana ta care revarsă nouă, păcătoşilor, darurile lui Dumnezeu din destul. Apără cu sfânta sabia ta credinţa ortodoxă şi sfânta noastră biserică şi pe dreptcredincioşii creştini, de toate năvălirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Tu eşti lauda şi întărirea mea. Ajută-mă să nu pier sub greutăţile vieţii, ci roagă-te lui Dumnezeu să îmi duc cu demnitate crucea până la sfârşit.
  Ajuta celor obosiţi şi împovăraţi precum odinioară ţi-a ajutat şi ţie Mântuitorul Hristos. Celor din războaie dă-le biruinţă şi creştere sfintei noastre biserici, unire tuturor creştinilor, mântuirea sufletelor tuturor oamenilor de pe pământ şi luminarea lor şi sănătate trupurilor. Tuturor ce lucrează pe uscat, pe apă şi pe sus şi în cele din adâncuri, dă-le de la Hristos prin rugăciunile tale toate cele trebuitoare sufletelor şi trupurilor şi izbăvire de toate greutăţile pe care le au.
  Ajută celor ce se luptă pentru dreptate şi sunt izgoniţi pe nedrept şi nu lăsa pe urâtorul sufletelor să piardă omenirea.
  Iar mie, celui ce cu dragoste prăznuiesc pomenirea ta, celui ce m-am făcut pană de scriitor, te rog să mă pomeneşti în sfintele tale rugăciuni către Dumnezeu şi către Preasfânta Maica Sa, care mi te-a trimis în ajutor când eram mai întristat. Fii mie mijlocitor în ceasul sfârşitului meu şi mă învredniceşte împărăţiei cereşti cu toţi sfinţii îngeri, care laudă neîncetat pe cel dorit sufletului meu, pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu Tatăl Atotştiitorul împreună cu Duhul Sfânt, care din Tatăl purcede, acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.
  Sfârsit şi lui Dumnezeu laudă!

 

Copyright ©2009 sfantulnectarie.ro


“ Aliluia ,Binecuvântat Esti ,Dumnezeul Parinţilor Noştri ! "