Sfantul Nectarie impreuna cu Maica Domnului si Domnul Dumnezeu


Icoane
Cărţi

Învăţături
Diverse

Icoane Ortodoxe


    


    Icoana Zilei

  

 

 

 

 

 

 


Manastirea Eghina,Grecia

 

 

      ACATISTUL Sfântului Sava (Gotul) de la Buzau

Sfantul Sava de la Buzau

  ( 12  APRILIE )

Rugaciunile incepatoare:

     In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

     Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

     Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.

      Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
      Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

      Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

      Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.


Apoi se zic Condacele si Icoasele:

 

Condacul 1

  Sfinte Mucenice al lui Iisus Hristos, care din pruncie ai slăvit pe Dumnezeu prin a ta viaţă îngerească trăită pe pământul ţării noastre; cu credinţă şi cu dragoste-ţi cântăm aşa: Bucură-te, Sfinte mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!

Icosul 1

  Îngerească viaţă din copilărie ai trăit, Sfinte Mucenice Sava, căci, prin cuvânt, cu fapte bune şi prin cântare sfântă, meleagurile Buzăului le-ai luminat în duhul Evangheliei lui Hristos şi pe strămoşii noştri la dreapta credinţă i-ai îndemnat, pentru care îţi cântăm, zicând:

Bucură-te, căci cu îngerii vieţuieşti acum în ceruri;
Bucură-te, că de acolo neîncetat te rogi pentru noi;
Bucură-te, că ale tale sfinte rugăciuni sunt bine primite;
Bucură-te, grabnic ajutător în nevoi şi necazuri;
Bucură-te, că te-ai făcut pe tine pildă vie de slujire lui Hristos;
Bucură-te, că la Dumnezeu ai cugetat ziua şi noaptea;
Bucură-te, că ale tale tinereţi lui Iisus le-ai închinat;
Bucură-te, căci cu glasul tău cel dulce în Biserică ai cântat;
Bucură-te, Sfinte mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul 2

  Cu nespusă dragoste şi evlavie creştină L-ai slujit pe Dumnezeu în Biserică, prin rugăciune şi post, asemănându-te prin aceasta cu îngerii din ceruri, unde neîncetat cânţi împreună cu ei lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

  Asemenea unei făclii ce arde, te-ai aprins, o, Sfinte Mucenice Sava, de focul dragostei lui Dumnezeu, punându-ţi viaţa în pericol, prin apărarea dreptei credinţe creştine de păgânii care slujeau celor neînsufleţite, şi ai îndemnat pe toţi credicioşii Bisericii să se îndepărteze de mâncărurile jertfite idolilor; pentru aceasta, noi, cu bucurie, îţi cântăm aşa:


Bucură-te, că lumina lui Hristos în tine a strălucit;
Bucură-te, că învăţăturile tale, sfinte, pe mulţi i-au luminat;
Bucură-te, că nu ţi-ai cruţat ale tale tinereţi, pentru Hristos;
Bucură-te, că te-ai împotrivit până la moarte păgânilor;
Bucură-te, că ai arătat la toţi neputinţa şi zădărnicia idolilor;
Bucură-te, că de mic ai iubit calea Bisericii, prin care dobândim mântuire;
Bucură-te, că nu te-ai întinat cu cele idoleşti;
Bucură-te, că te-ai făcut pe tine străjer al Ortodoxiei;
Bucură-te, Sfinte mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul 3

  Sfântul Vasile cel Mare, printr-o scrisoare către guvernatorul Sciţiei Minor, a cerut să i se trimită în grabă moaştele Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, pe care să le aşeze la loc de cinste în Biserica din Capadocia, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

  Ca-ntr-o icoană sfântă s-a zugrăvit viaţa ta duhovnicească în acea scrisoare a Bisericii din Goţia către Biserica din Capadocia, care a primit ale tale moaşte făcătoare de minuni, pentru care-ţi cântăm aşa:

Bucură-te, că şi de numele tău se leagă vechimea creştinismului pe aceste meleaguri buzoiene;
Bucură-te, că în ţinuturile Buzăului ai vieţuit ca un monah;
Bucură-te, că ai fost apărător al dogmelor creştine în faţa păgânilor;
Bucură-te, că te-ai arătat pe tine foarte silitor spre orice lucru bun;
Bucură-te, că ai trăit drept în credinţă până la moarte;
Bucură-te, căci în feciorie şi ascultare de Biserică ai vieţuit;
Bucură-te, că în Biserică ai cântat neîncetat lui Dumnezeu;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai întărit în duhul Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul 4

  Mulţimea prigoanelor şi răutatea păgânilor din Gotia nu te-au îndepărtat pe tine, Sfinte Mucenice Sava, de la dreapta credinţă a Bisericii, pentru care, împreună cu tine, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

  Nevoind să mănânci din jertfele idolilor, Sfinte Mucenice Sava, ai fost supus la grele şi mari chinuri cutremurătoare pe care, însă, le-ai biruit cu dragostea fierbinte faţă de Hristos, pentru care-ţi cântăm aşa:

Bucură-te, că mai presus de toate L-ai iubit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că sufletul ţi l-ai încredinţat Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, că nu te-ai înfricoşat de cei care ucid trupul;
Bucură-te, că Athanaric al goţilor n-a putut să te îndepărteze de Biserică;
Bucură-te, căci cu bărbătie ai răbdat Crucea suferintelor;
Bucură-te, că pentru credinţă ai fost scos afară din satul tău;
Bucură-te, că prin toate persecuţiile îndurate şi mai mult te-ai întărit în credinţă;
Bucură-te, căci în apa Buzăului ai primit cununa muceniciei;
Bucură-te, Sfinte mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!

Condacul 5

  În Săptămâna Luminată a Sfintelor Paşti, Sfinte Sava, ai fost chinuit împreună cu duhovnicul tău, preotul Sansala, iar tâlharii cei nelegiuiţi v-au prigonit amarnic, pe voi, care v-aţi închinat şi aţi cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

  Fiind prigoane mari împotriva creştinilor, tu, Sfinte Mucenice Sava, ai îndrăznit să prăznuieşti cu bucurie în Biserica satului, tău Sfintele Paşti, împreună cu preotul Sansala, unde ai fost găsit de Atharid prigonitorul, care v-a dus prin locuri pustiite de focul migratorilor, bătându-vă pe voi cu nuiele şi bice, fără de milă, pătimind mult pentru credinţa în Hristos. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm:

Bucură-te, căci cu bucurie mare ai pătimit multe pentru dreapta credinţă;
Bucură-te, că nu te-ai lepădat de Taina Sfântului Botez;
Bucură-te, că învierea lui Hristos ţi-a dat tărie în credinţa cea dreaptă;
Bucură-te, că în Săptămâna Luminată a Sfintelor Paşti ai fost martirizat;
Bucură-te, că şi acum, în ceruri, proslăveşti Învierea Mântuitorului Iisus Hristos;
Bucură-te, că la necazuri şi prigoane te întăreai, zicând: "Mare este Dumnezeu";
Bucură-te, că până-n clipa morţii ai cântat: Hristos a înviat;
Bucură-te, că apele Buzăului ţi-au spălat ale tale răni însângerate;
Bucură-te, Sfinte mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!

Condacul 6

  Moaştele tale, Sfinte Mucenice Sava, au fost mutate de la Buzău pe malul Mării Negre, în cetatea Tomisului, prin stăruinţa dreptcredinciosului guvernator al Sciţiei Minor, Iunius Soranus, care, împreună cu fericitul episcop Betranion şi mult popor, le-a primit cu mare cinste şi bucurie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

  Aflând Sfântul Vasile cel Mare de ale tale moaşte, Sfinte Mucenice Sava, a trimis o scrisoare Sfântului Betranion, episcop de Tomis, prin care-l ruga stăruitor să trimită ale tale sfinte moaşte în Capadocia. Pe care, cu multă evlavie primindu-le, te-a preamărit, zicând aşa:

Bucură-te, că pe meleagurile Buzăului ai vieţuit;
Bucură-te, că prin viaţă curată şi smerenie ai ajuns în rândul sfinţilor;
Bucură-te, că te-ai luptat ca un viteaz ostaş împotriva ispitelor şi a păcatelor;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de mari daruri de la Dumnezeu;
Bucură-te, că pentru mulţi ai fost o pildă vie de credinţă;
Bucură-te, că pe cei din Tomis i-ai mângâiat prin ale tale sfinte moaşte;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai întors la dreapta credinţă;
Bucură-te, că şi celor din Capadocia mare bucurie le-ai adus cu moaştele tale sfinte;
Bucură-te, Sfinte mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul 7

  Deodată cu moaştele Sfântului Sava, episcopul Betranion a trimis şi o epistolă Sfântului Vasile cel Mare, în care-şi arăta cinstirea sa faţă de Sava, atletul lui Hristos, şi îndemna pe toţi ca, fără încetare, să cânte lui Dumnezeu, Care este minunat întru sfinţii Săi: Aliluia!

Icosul 7

  Marele Ierarh Vasile al Capadociei, răspunzând la scrisoarea Sfântului Betranion, şi-a arătat marea sa mulţumire pentru primirea sfintelor moaşte, lăudând pe Sfântul Sava în cântări de cinstire:

Bucură-te, Sava Mucenice, alesule ostaş al lui Iisus Hristos;
Bucură-te, că din tinereţe ai urmat calea Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, că tuturor L-ai vestit pe Mântuitorul Iisus Hristos;
Bucură-te, că cele mai mari prigoane nu te-au putut despărţi de dragostea lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai arătat pe tine împlinitor al poruncilor lui Hristos;
Bucură-te, că ai primit cunună de mucenic de la Mântuitorul Hristos;
Bucură-te, stâlpare duhovnicească din Tulpina lui Hristos;
Bucură-te, că pe unde ai mers ai vestit Evanghelia lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!

Condacul 8

  În cea de-a doua scrisoare, Sfântul Vasile cel Mare, îndemna părinteşte pe toţi creştinii din Dacia-romană să facă rugăciuni către Milostivul Dumnezeu, să reverse pacea Sa în lume şi Bisericii, şi cu toţii să cânte neîncetat Ziditorului: Aliluia!

Icosul 8

  Scrierile Sfântului Vasile cel Mare fac pomenire despre credinţa creştinilor din Dacia şi, mai ales, de mucenicia Sfântului Sava pe care-l laudă, zicând aşa:

Bucură-te, luptătorule împotriva idolatriei şi a eresurilor;
Bucură-te, că inima ta, cu dragostea lui Hristos, s-a aprins;
Bucură-te, că L-ai mărturisit cu putere pe Hristos în tot locul;
Bucură-te, că pe mulţi goţi i-ai încreştinat;
Bucură-te, că învăţăturile lui Arie ereticul le-ai defăimat;
Bucură-te, că în dreapta credinţă ai rămas neclintit până la moarte;
Bucură-te, că prin credinţa ta fierbinte multora ai fost folositor;
Bucură-te, că şi din pământul României, mulţi sfinţi s-au ridicat la Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!

Condacul 9

  Să aducem slavă şi mulţumire Bunului Dumnezeu, Care a binevoit ca din ţinuturile noastre stră-române să aleagă pe Sfântul Sava de la Buzău, care, în cer, se roagă neîncetat pentru Biserica şi neamul nostru, cântând: Aliluia!

Icosul 9

  Ca într-un policandru aprins strălucesc chipurile sfinţilor români înaintea tronului lui Dumnezeu şi ca un luceafăr luminează Sfântul Sava în inimile noastre, ale celor ce-i cântăm:


Bucură-te, sfeşnic al Bisericii prea luminos;
Bucură-te, căci pentru mărturisirea lui Hristos cu mare dragoste ai fost aprins;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai luminat la adevărul credinţei;
Bucură-te, că te-ai aprins cu dumnezeiescul dor de Dumnezeu;
Bucură-te, smirnă duhovnicească cu bună mireasmă;
Bucură-te, că pentru binele ţării noastre te rogi neîncetat;
Bucură-te, a ţării noastre veşnică floare sfântă;
Bucură-te, că mijloceşti înaintea Mântuitorului Hristos pentru neamul nostru;
Bucură-te, Sfinte mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!

Condacul 10

  Sfârşit-ai alergarea ta către cer, Sava prea fericite, la vârsta de treizeci şi opt de ani, în douăsprezece zile ale lunii aprilie, anul 372, ducându-te să iei plata ostenelilor tale de la Stăpânul Hristos şi să cânţi împreună cu îngerii Lui: Aliluia!

Icosul 10

  Viaţa ta a fost ca un rug aprins de focul dragostei lui Hristos, pe care L-ai preamărit prin ale tale fapte bune şi prin cântare bisericească; pentru aceasta noi te lăudăm, zicând aşa:

Bucură-te, că până la moarte pe Hristos L-ai preamărit;
Bucură-te, că din copilărie ai primit credinţa cea adevărată;
Bucură-te, că inima ta de dragostea lui Hristos s-a aprins;
Bucură-te, căci cu sufletul tău în Dumnezeu ai crezut;
Bucură-te, că pentru Hristos ai lepădat toată grija cea lumească;
Bucură-te, că pe Dumnezeu neîncetat L-ai preaslăvit;
Bucură-te, că pururea ai avut aprinsă în tine candela rugăciunii;
Bucură-te, căci glasul Evangheliei lui Hristos ai ascultat;
Bucură-te, Sfinte mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul 11

  În Biserică, slujind ca dascăl, pe creştini i-ai învăţat să se ferească de mâncărurile jertfite idolilor, să se lepede de păcate şi să se păzească de orice lucru păgânesc, pentru a fi bine plăcuţi lui Dumnezeu, Căruia i se cuvine cântarea îngerească: Aliluia!


Icosul 11

  Cu mare dar dumnezeiesc ai fost învrednicit de Dumnezeu, Sfinte Mucenice Sava, să cânţi neîncetat lui Dumnezeu în Biserica slavei Sale, îndemnându-ne şi pe noi să-ţi urmăm pilda vieţii tale sfinte, pentru care îţi aducem aceste cântări:

Bucură-te, cela ce ai fost alăută a Duhului Sfânt;
Bucură-te, chimval bine răsunător al dreptei credinţe;
Bucură-te, că prin cântare sfântă ai propovăduit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că prin aceasta ai devenit un fierbinte slujitor al lui Hristos;
Bucură-te, că pe toţi creştinii i-ai îndemnat să cânte în Biserică:
Bucură-te, că prin dulcea ta glăsuire pe mulţi i-ai apropiat de Dumnezeu;
Bucură-te, că şi pe noi ne-ai învăţat a iubi Evanghelia lui Hristos;
Bucură-te, cela ce cânţi mereu cu îngerii cereasca Liturghie;
Bucură-te, Sfinte mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul 12

  Ziua şi noaptea ai lăudat neîncetat pe Dumnezeu în psalmi şi cântări sfinte, cugetând la cele veşnice, îndemnând pe toţi să cânte lui Dumnezeu în Biserică: Aliluia!

Icosul 12

  Petrecându-ţi viaţa în slujba Bisericii lui Hristos, alături de preotul Sansala, ai învăţat pe toţi să se lase de toată grija cea lumească şi să cugete mai degrabă la cele cereşti, pentru care-ţi aducem aceste cântări duhovniceşti:

Bucură-te, căci cu multă smerenie, lui Dumnezeu te-ai rugat;
Bucură-te, că pe Maica Domnului pururea o ai lăudat;
Bucură-te, că prin rugăciune fierbinte ai biruit ispitele acestei vieti;
Bucură-te, că prin cuvântul adevărului pe mulţi la adevărata credinţă i-ai întors;
Bucură-te, că inima ta cu dragostea lui Hristos s-a aprins;
Bucură-te, trimisule al credinţei străbune în alte ţinuturi;
Bucură-te, mult rugătorule pentru binele poporului nostru;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul 13

  O, Prea Sfinte mucenice Sava, care ai vieţuit pe pământul străbunilor noştri până la moarte, roagă-te către Mântuitorul Hristos pentru toţi binecredincioşii din ţara noastră, să le dea tuturor pace, sănătate, mântuire, ca, împreună cu tine, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori).


Apoi se zice iarasi Icosul 1 ( Îngerească viaţă din copilărie ai trăit, Sfinte Mucenice Sava...) si Condacul 1 ( Sfinte Mucenice al lui Iisus Hristos, care din pruncie ai slăvit pe Dumnezeu , ...).Apoi se zice aceasta rugaciune:


Rugaciune care Sfantul Mucenic Sava

  Sfinte Mucenice Sava, alesule al lui Hristos, care din tinereţe ai urmat calea Bisericii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoşii, care cinstim cu multă evlavie ale tale nevoinţe şi pătimiri pentru dreapta credinţă. Adu-ţi aminte de toţi binecredincioşii ţării noastre, ca şi noi să dobândim milă şi har înaintea lui Dumnezeu. Fii rugătorul nostru fierbinte înaintea Dreptului Judecător în Ziua cea mare a Dreptăţii lui Dumnezeu, care va să vie. Ajută-ne, Sfinte mucenice Sava, să ne îngrijim de mântuirea sufletelor noastre, să iubim cele cereşti şi să cugetăm mereu la cele veşnice, pentru ca şi noi să ne învrednicim a moşteni împărăţia cerească, împreună cu toţi sfinţii. Amin!


  
   
 

 

   

 


 

 

Copyright ©2009 sfantulnectarie.ro


“ Aliluia ,Binecuvântat Esti ,Dumnezeul Parinţilor Noştri ! "